Цей електронний магазин використовує файли cookie для надання послуг, персоналізації реклами та аналізу трафіку. Заява про використання файлів cookie

1. Všeobecné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.armyshop.sk je firma:

Ing. Miroslav Hatala-HATALA a syn, ARMY SHOP SK
Brehy 37
968 01 Brehy
IČO: 14208601 

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar s úmyslom kúpy tohto tovaru. Používaním web-stránok internetového predaja predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sú viazané ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa č.102/2014 pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.

2. Objednávanie tovaru

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.armyshop.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká vo chvíli prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho uhradením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

3. Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli doručiť objednaný tovar, potrebujeme poznať  niektoré základné osobné doručovacie údaje. Všetky informácie o Vašej osobe budeme používať výhradne pre našu potrebu a neposkytneme ich tretej strane. Údaje prosím píšte gramaticky správne a používajte diakritiku. Taktiež telefonický kontakt je veľmi potrebný a navyše v čase doručovania musí byť trvalo telefón dostupný! 

Ak po odoslaní objednávky následne od nás nedostanete elektronické potvrdenie o prijatí objednávky, pravdepodobne je Vaša e-mailová adresa nesprávna, alebo nedostupná. V takom prípade nás prosím kontaktujte telefonicky.

Ako zákazník (súkromná osoba) uvádzate nasledovné údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Úplnú adresu
  • Telefóne číslo
  • Adresu elektronickej pošty (e-mail)

Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v objednávke, môžete uviesť aj inú adresu doručenia (napr. v čase preberania zásielky sa budete nachádzať na inej adrese, alebo posielate darček).

Ak kupujete tovar ako právnická osoba, alebo firma, uvádzate tiež nasledujúce údaje o firme. V prípade platby prostredníctvom prevodu z účtu tovar bude odosielaný až po pripísaní platby na náš účet.

  • Názov firmy
  • Telefón
  • IČO
  • DIČ (prípadne IČ DPH)

Tieto údaje nám umožnia urobiť nevyhnutné fakturačné operácie, vyhotoviť úplný daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom.

Údaje o Vašej činnosti na e-shope a údaje o Vašich nákupoch na e-shope, Vaše objednávky sú zhromažďované. Je to potrebné pre dodanie  tovaru, vybavovaniu prípadných reklamácií a napokon slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

Ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu e-shopu, dávate pri potvrdení objednávky súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané výhradne našou firmou. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Ak príde v budúcnosti k ich zmenám, budete mať možnosť sa s nimi zoznámiť na stránkach nášho e-shopu.

Náš e-shop neposkytuje, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje tretej strane.

4. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: po záväznom potvrdení objednávky je možné stornovať objednávku v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, prípadne ešte pred odoslaním tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho: predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, v týchto prípadoch:  tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru, alebo bude deklarovaná nedostupnosť. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne prevedená späť na jeho účet.

5. Dodacie lehoty a podmienky

Dodávky predmetu plnenia objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov /dostupnosť tovaru na sklade Zlaté Moravce je zobrazovaná pri objednávaní tovaru na stránke www.armyshop.sk/ a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. Alebo do 1-2 pracovných dní od prijatia platby na náš bankový účet, v prípade platby bankovým prevodom.

V prípade, ak tovar nemáme na sklade /informácia sa zobrazuje na stránke pri objednávaní/, sa táto doba spravidla predlžuje o cca 14 dní. 

Miesto odberu tovaru, dodanie na určenú adresu, alebo do výdajného miesta v našich dvoch predajniach, je určené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. V prípade doručovania prostredníctvom kuriéra je to adresa dodania.

Ceny tovaru sú určené cenami uvedenými na stránkach internetového obchodu. 

Ceny tovaru sa môžu v mimoriadnych prípadoch meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe zmien denných kurzov, nákupných podmienok, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov. 

Cena za službu dodania tovaru prostredníctvom kuriérskej služby je jednotne určená na 4,50 EUR za každý balík a platí len pre územie Slovenskej republiky. Pri dodávkach tovaru mimo Slovenskej republiky cena za dopravu tovaru je určovaná individuálne podľa skutočných nákladov vyčíslených dopravnou službou. Viac info v Možnosti dopravy a platby.

6. Platba za tovar

1 - DOBIERKA - Platba v hotovosti na dobierku pri preberaní tovaru. Platíte doručujúcemu kuriérovi spoločnosti GLS.

2 - ZÁSIELKA - Platba prevodom z účtu na predfaktúru, platba uskutočnená kupujúcim prostredníctvom internetbanking alebo platba kartou online cez platobnú bránu. Tovar je následne odosielaný na určenú adresu po pripísaní platby na náš účet.
3 - VÝDAJNÉ MIESTO - Platba v hotovosti alebo platobnou kartou v predajni ARMY SHOP SK Zlaté Moravce alebo v predajni ARMY SHOP SK Bratislava - výdajné miesta. Pri tejto službe neplatíte náklady spojené s doručovaním tovaru.

Tovar dodávame prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS v súlade s prepravnými a cenovými podmienkami poskytovateľa prepravnej kuriérskej služby.

7. Záruka na tovar a reklamácie

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení a na tovar sa vo všeobecnosti vzťahuje dvojročná záručná doba.

Poškodenú zásielku, alebo evidentné poškodenie či narušenie obalu zásielky, je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní u kuriéra !!!  Dodaný poškodený tovar, alebo nekompletnú zásielku, je potrebné reklamovať bezodkladne a ihneď po zistení chyby - najlepšie e-mailom (objednavky@armyshop.sk), alebo telefonicky  na čísle 0908 111 535, alebo 0940 511 123 . Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša zákazník. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú doručovacie poplatky.

V prípade, že tovar objednaný a dodaný prostredníctvom internetového obchodu Vám nevyhovuje, môžete ho do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky, i bez udania dôvodu, vrátiť predávajúcemu späť. Tovar musí byť v pôvodnom nepoužitom stave a so všetkými pôvodnými visačkami a štítkami. Kupujúcemu sa následne do 14 dní /po doručení tovaru späť do skladu/ vráti plná cena výrobku. Poplatky za vrátenie tovaru znáša kupujúci. Podmienkou pre vrátenie peňazí zákazníkovi je, že tovar nesmie byť mechanicky alebo inak poškodený a musí obsahovať všetky pôvodné visačky a obchodné označenia. Predávajúci túto skutočnosť preverí po prevzatí vrátenej zásielky. Cenu tovaru potom uhradí prevodom na bankový účet zákazníka. Zákazník vracia tovar dodávateľovi obyčajnou zásielkou, nie dobierkou / zásielku však odporúčame poistiť pre prípad poškodenia alebo straty počas prepravy/ na adresu podľa faktúry dodávateľa. Zákazník s tovarom vždy musí vrátiť i originál faktúry !! dodávateľa (odporúčame urobiť si kópiu tejto faktúry pre vlastnú potrebu).

Reklamácie sa zasielajú na adresu skladu: ARMY SHOP SK v Brehoch /adresu uvedenú na faktúre/. Alebo osobne do predajne ARMY SHOP SK Zlaté Moravce. Je vhodné priložiť jednoduchý  sprievodný list a uviesť, či si Zákazník praje tovar opraviť, vymeniť za iný tovar, alebo vrátiť peniaze. V takom prípade treba uviesť aj číslo bankového účtu, na ktorý má predávajúci peniaze zaslať.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: objednavky@armyshop.sk     

Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napríklad:

1 - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur
2 - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia a podobne.


Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne, bez možnosti ich náhrady.

 

8. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

A, Právo na odstúpenie od zmluvy.

Máte právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 kalendárnych dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva odstúpiť od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením a to listom na adresu skladu: ARMY SHOP SK, Brehy 104, 968 01 Brehy,  alebo e-mailom na: armyshop@armyshop.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy v závere tohto textu.

B, Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste nám uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy a to kúpnu cenu za tovar a náklady na doručenie tovaru k Vám. To sa nebude vzťahovať na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručovania, ktorý ponúkame.

Platba Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy nám bude vracaný tovar od Vás dodaný späť do nášho skladu. Úhrada bude prednostne uskutočnená poukázaním peňazí na Váš bankový účet, alebo iným dohodnutým spôsobom a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Náklady súvisiace s vracaním tovaru znáša zákazník. Zodpovedáte taktiež za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aké je primerane potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Toto by malo zodpovedať posúdeniu vhodnosti tovaru, ako keby ste si ho vyberali a vyskúšali v predajni. Tovar vraciate v pôvodnom balení a s ochrannými a obchodnými štítkami a visačkami, pokiaľ ich tovar obsahoval. Tovar musí byť vrátený aj s pôvodnou originálnou faktúrou /urobte si pre vlastnú potrebu jej fotokópiu/.

Upozornenie: Pri vracaní tovaru akceptujeme vrátenie tovaru na našu adresu /uvedenú na faktúre/ a nie vrátenie tovaru napríklad prostredníctvom Slovenskej pošty a s "uložením" na Pošte !!

___________________________________________________________________________________________________________

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

/Vyplňte a odošlite tento formulár v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy/

ARMY SHOP SK
Brehy 104
968 01 Brehy

tel. 0908 111 535
e-mail: armyshop@armyshop.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Číslo faktúry: .......................................................................

Dátum prevzatia zásielky /tovaru/: ......................................

Meno a priezvisko kupujúceho: ......................................................................

Adresa kupujúceho: ........................................................................................

Peniaze za tovar žiadam vrátiť prevodom na účet číslo: IBAN............................................................................................

 

....................................................                                            .......................................................

                  dátum                                                                                          podpis

_________________________________________________________________________________________________________

9. Záverečné ustanovenia

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na odberateľa až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny. 

ARMY SHOP SK si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky. Aktuálne znenie je vždy na našej stránke www.armyshop.sk