1. Všeobecné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.armyshop.sk a www.armyprofishop.sk je firma:

Ing. Miroslav Hatala-HATALA a syn, ARMY SHOP SK

Brehy 37
968 01 Brehy

IČO: 14208601

IČ DPH:  SK1020615816
Číslo živnostenského registra: 612-1062, Okresný úrad Žiar nad Hronom

 

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar s úmyslom kúpy tohto tovaru. Používaním web-stránok internetového predaja predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sú viazané ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa č.102/2014 pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.

ARMY SHOP SK je samostatná slovenská firma. Tovar predávame výhradne v našich predajniach ARMY SHOP SK Zlaté Moravce a ARMY SHOP SK Bratislava, alebo cez internet prostredníctvom internetových stránok www.armyshop.sk alebo www.armyprofishop.sk. S ostatnými predajňami či internetovými predajcami s podobným názvom našu firmu nič nespája a nemáme s nimi nič spoločné.

2. Objednávanie tovaru

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.armyshop.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká vo chvíli prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho uhradením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

3. Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli doručiť objednaný tovar, potrebujeme poznať základné osobné doručovacie údaje. Všetky informácie o Vašej osobe budeme používať výhradne pre našu potrebu, pri ich spracovávaní sa riadime všeobecným nariadením Európskej únie na ochranu osobných údajov - GDPR a neposkytneme ich tretej strane.

Ako zákazník (fyzická osoba) musíte uviesť nasledujúce údaje:

  •          Meno a priezvisko
  •          Úplnú adresu /miesta doručenia tovaru, prípadne fakturačnú adresu/
  •          Telefonický kontakt /telefón musí byť trvalo dostupný/
  •          Adresu elektronickej pošty (e-mail)

Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii objednávky a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli správne doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v objednávke, môžete uviesť aj inú adresu doručenia (napr. v čase preberania zásielky sa budete nachádzať na inej adrese, alebo posielate niekomu darček). Ak po odoslaní objednávky následne od nás nedostanete elektronické potvrdenie o prijatí objednávky, pravdepodobne je Vaša e-mailová adresa nesprávna, alebo nedostupná. V takom prípade nás prosím kontaktujte telefonicky, lebo o Vašej objednávke inak nebudeme vedieť.

 

Ak nakupujete tovar ako právnická osoba alebo firma, musíte uviesť tiež nasledujúce údaje:

názov firmy, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH

Tieto údaje nám umožnia urobiť nevyhnutné fakturačné operácie, vyhotoviť pre Vás úplný daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom.

Údaje o Vašich nákupoch na e-shope, Vaše objednávky, sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu prípadných reklamácií a napokon slúžia i k Vašej spätnej kontrole.

Ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu e-shopu, dávate už pri potvrdení objednávky súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú nami zhromažďované a používané výhradne našou firmou. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Ak príde v budúcnosti k ich zmenám, budete mať možnosť sa s nimi zoznámiť na stránkach e-shopu.

Náš e-shop neposkytuje, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje a údaje o vašich nákupoch tretej strane.

4. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: po záväznom potvrdení objednávky je možné stornovať objednávku iba pred odoslaním tovaru alebo v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Storno objednávky zo strany predávajúceho: predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, v týchto prípadoch:  tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru, alebo jeho deklarovaná dostupnosť. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a to bezodkladne.

5. Dodacie lehoty a podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-3 pracovných dní od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku, alebo do 1-2 pracovných dní od prijatia platby na náš bankový účet v prípade platby prevodom z účtu a online platby kartou. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia ako 4 pracovné dni. Miesto odberu je určené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na dodaciu adresu uvedenú v objednávke. Ceny tovaru sú stanovené všeobecným cenníkom, resp. cenami uvedenými na stránkach internetového obchodu. Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe zmien denných kurzov, nákupných podmienok, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov. Cena za dodanie tovaru je jednotne určená na 4,50 EUR za každý balík a platí len pre územie Slovenskej republiky. Cena za dodanie tovaru mimo územia SR bude vypočítaná podľa skutočných nákladov.

Tovar dodávame prostredníctvom prepravných spoločností v súlade s prepravnými a cenovými podmienkami poskytovateľa prepravnej služby.

K tovaru musíte vždy dostať od nás originálnu faktúru !!! Táto musí byť vždy súčasťou zásielky.

Viac info v časti Možnosti dopravy a platby.

6. Platba za tovar

  •          Platba v hotovosti na dobierku pri preberaní tovaru: Platíte doručujúcemu kuriérovi.
  •          Platba pri osobnom odbere tovaru v našej predajni: Platíte v hotovosti alebo platobnou kartou v predajni.
  •          Platba prevodom z účtu na predfaktúru: Tovar je bez ďalších poplatkov odoslaný kupujúcemu až po pripísaní sumy na účet dodávateľa.
  •          Platba kartou – online: Tovar je bez ďalších poplatkov odoslaný kupujúcemu až po pripísaní sumy na účet dodávateľa.

Viac info v časti Možnosti dopravy a platby.

 

Záverečné ustanovenie

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na odberateľa až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny. 

ARMY SHOP SK si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky. Aktuálne znenie je vždy na našej stránke www.armyshop.sk