Profil firmy

   "Vzhľadom na vážnosť vojenskej rovnošaty je povinnosť jej nosenia upravená priamo zákonom a služobnými poriadkami. Všetci vojaci Československej ľudovej armády sú povinní:

- nosiť predpísanú vojenskú rovnošatu,

- vážiť si rovnošatu, starať sa o jej čistotu a udržiavať ju v dobrom stave,

- používať rovnošatové súčiastky a doplnky len predpísaného tvaru /strihu/, farby, rozmerov a vyhotovenia a nosiť ich predpísaným spôsobom."

Toľko citát zo Základnej vojenskej príručky, tlačiareň Naše vojsko, n.p. Praha, rok 1986.

Aj tento stručný citát dokumentuje, že ešte nie tak dávno úloha vojaka a jeho vzhľadu, jeho ustrojenosti a celkovej upravenosti bola presne definovaná, prísne kontrolovaná a samozrejme vojakmi i dodržiavaná. Status vojaka v spoločnosti v tej dobe bol taktiež vysoko cenený a uznávaný a ozbrojené zložky boli i dostatočne zo štátneho rozpočtu dotované. Ozbrojené zložky mali vynikajúcu vycvičenosť a bojovú pripravenosť s nesmiernou údernou silou. Škoda len, že takúto úroveň sme mali len za totalitnej boľševickej straníckej diktatúry. Avšak nič nebráni tomu, aby i dnešný vojak bol hrdý na svoju rovnošatu a službu vlasti. Avšak i štát by mal i v dnešnej dobe zvýšene dbať o primerané materiálne zabezpečenie a spoločenské uznanie vojaka ako jedinej sily na udržanie mieru a slobodného života ostatných občanov vlasti vtedy, keď všetky ostatné prostriedky už zlyhali.

Kapitán v zálohe Miroslav Hatala, majiteľ firmy ARMY SHOP SK, absolvent prestížnej žižkovej školy Vojenského gymnázia Moravská Třebová 1975-79, absolvent Vysokej vojenskej školy tylového a technického zabezpečenia Žilina 1979-83, náčelník výstrojnej služby a zástupca veliteľa útvaru pre tylo. V zálohe od roku 1988.

Status firmy ARMY SHOP SK: "ROZHĽAD - ROZHODNOSŤ - VYTRVALOSŤ".

Firma vznikla v roku 1991 a ako medzi prvými sme vo vtedajšom Československu boli pri zakladaní takzvaných armyshopov. Zo začiatku ako dovozca tohoto sortimentu do republiky a predaja výhradne ako veľkoobchod. Prirodzene to veľmi rýchlo vyústilo i do otvorenia vlastnej malopredajne, najznámejšia dlhé roky bola predajňa v Novej Bani - Brehoch. Boli sme prvý, kto vytvoril prvý vlastný bulletin ARMY SHOP, ako prvý sme vydali veľký papierový katalóg výrobkov. V roku 2004 sme postavili najväčšiu malopredajňu na Slovensku pri Zlatých Moravciach a naďalej v Brehoch fungujeme ako veľkoobchod. Naša obchodná stratégia je založená na filozofii ponuky širokého sortimentu tovaru, ktorý i reálne máme vo vlastných! skladoch. Toto by mala byť naša prvoradá prednosť oproti niektorým, čo tovar ponúkajú najmä v rozsiahlej obrázkovej podobe. U nás si ponúkaný tovar môžete fyzicky pozrieť, vyskúšať a okamžite kúpiť a to každý deň, vrátane víkendov, i v nedeľu. Predajňu v Zlatých Moravciach sme postavili tak, aby väčšina zákazníkov zo Slovenska to k nám nemala ďalej, ako do jednej hodiny cesty autom. Firmu celé roky budujeme s najväčšou starostlivosťou, naša práca nás baví a na dosiahnuté výsledky sme hrdí. A najmä nás teší spokojnosť a vernosť veľkého počtu zákazníkov z domova, ale i zo zahraničia. Tovar pre Vás nakupujeme z celého sveta od popredných spoločností a svoju ponuku neustále rozširujeme a skvalitňujeme.

Kolektív firmy ARMY SHOP SK Vám prajú príjemné nakupovanie a spokojnosť s našim tovarom.

Názov a logo firmy ARMY SHOP SK máme od roku 2005 chránené ako ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.